Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zwany dalej krótko „Ośrodkiem” jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną na mocy Uchwały Nr 16/III/91 Rady Gminy w Szaflarach z dnia 28 czerwca 1991 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach.

Podstawowymi celami działalności Ośrodka są:

    1. umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości
      i uprawnienia,
    2. zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
    3. w miarę możliwości doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert.

Zapraszamy do składania ofert dotyczących realizacji zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla osób starszych z Gminy Szaflary w ramach projektu „ Aktywny i świadomy Senior w Gminie Szaflary”.

(19 czerwiec 2018)
Program »Dobry Start».

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci.To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. 

(12 czerwiec 2018)
Informacja o naborze kandydata - Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Inspektor wojewódzki  ds. prowadzenia postepowań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych w Wydziale Polityki Społecznej

(30 maj 2018)
Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres zasiłkowy (2018/2019) będą przyjmowane:

(29 maj 2018)
Informacja Administratora.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zadań publicznych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Szaflarach pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach
ul. Zakopiańska 18

34-424 Szaflary  

(25 maj 2018)
Wypłata stypendium szkolnego.

Uprzejmie informujemy, że w Gminie Szaflary w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokój numer 3 zostanie zrealizowane świadczenie z tytułu stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018.

(17 maj 2018)
Małopolski Tele- Anioł.

Projekt Małopolski Tele-Anioł jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

(15 maj 2018)
Stowarzyszenie „Podhale - Nasz Dom”

Stowarzyszenie „Podhale - Nasz Dom” realizuje zadania z zakresu udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, a także w zakresie udzielania pomocy świadkom przestępstw oraz osobom im najbliższym.

(19 kwiecien 2018)
Zaproszenie do składania ofert.

Zapraszamy do składania ofert dotyczących realizacji zamówienia publicznego na świadczenie w 2018r" Usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Szaflary".

(18 kwiecien 2018)
Bezpłatna pomoc prawna.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach w związku z realizacją Projektu "Aktywny i świadomy Senior w Gminie Szaflary”  informuje, że od 1 kwietnia 2018r. można uzyskać bezpłatną pomoc prawną. 

(10 kwiecien 2018)


Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego