Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Projekt »Chcieć to móc»
(06 sierpień 2018)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)
Walczymy z wykluczeniem.
(28 marzec 2018)
Życzenia świąteczne.
(19 grudzień 2017)
Wypłata stypendium szkolnego
(18 listopad 2015)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zwany dalej krótko „Ośrodkiem” jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną na mocy Uchwały Nr 16/III/91 Rady Gminy w Szaflarach z dnia 28 czerwca 1991 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach.

Podstawowymi celami działalności Ośrodka są:

  1. umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości
   i uprawnienia,
  2. zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
  3. w miarę możliwości doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Zdjęcia

Aktualności

Informujemy, że wnioski w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Wychowawczych przyjmowane są:

PONIEDZIAŁEK            OD GODZ. 8.00  DO GODZ. 16.00

WTOREK                     OD GODZ. 8.00 DO GODZ. 15.00

ŚRODA                        OD GODZ. 8.00 DO GODZ. 15.00

CZWARTEK                 OD GODZ. 8.00 DO GODZ. 15.00

PIĄTEK                        OD GODZ. 8.00 DO GODZ. 14.00

(16 sierpień 2018)
Wyższe kryterium i świadczenia z pomocy społecznej

 Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. Rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 roku.

(09 sierpień 2018)
Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dot. podwyższenia świadczeń dla rodzin.

(09 sierpień 2018)
Zaproszenie

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zaprasza Seniorów w wieku 60+ z terenu Gminy Szaflary do udziału w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy realizowanego w ramach projektu "Aktywny i Świadomy Senior w Gminie Szaflary". Szkolenie odbędzie się w dniu 27.08.2018r. w godz. 9.00-13.00.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20.08.2018r. w budynku Urzędu Gminy Szaflary pok. nr 3 lub pod numerem telefonu 18/26 123 29.

Projekt socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach pod nazwą: "Aktywny i świadomy senior w Gminie Szaflary" jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

 

 

(08 sierpień 2018)
Projekt »Chcieć to móc»

 „Chcieć to móc”

Wsparcie skierowane jest do osób wykluczonych społecznie, spełniających warunki:

 • pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne z III profilem),
 • niepełnosprawne o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • korzystające z pomocy OPS
(06 sierpień 2018)
Informacje dot. Małopolskiego Tele-Anioła.

Pierwsze opaski bezpieczeństwa już trafiły do uczestników innowacyjnego projektu Małopolski Tele-Anioł. W sumie pod skrzydła Tele-Anioła trafi 10 tysięcy niesamodzielnych osób z całego województwa. Rekrutacja jest ciągle otwarta – można więc zgłaszać swoich bliskich, sąsiadów czy znajomych. Całkowity koszt projektu to ponad 38 mln zł, z czego blisko 32,5 mln zł stanowią środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

(28 czerwiec 2018)
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa.

 Do końca czerwca 2018 trwa Podprogram 2017 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujący

(21 czerwiec 2018)
Informacje dot. KDR.

Posiadasz plastikową Kartę Dużej Rodziny i chcesz uzyskać dostęp do elektronicznej formy Karty?

(21 czerwiec 2018)
Zaproszenie do składania ofert.

Zapraszamy do składania ofert dotyczących realizacji zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla osób starszych z Gminy Szaflary w ramach projektu „ Aktywny i świadomy Senior w Gminie Szaflary”.

(19 czerwiec 2018)
Program »Dobry Start».

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci.To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. 

(12 czerwiec 2018)


Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego