Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Seniorzy w Teatrze
(15 październik 2018)
Pierwsza Pomoc dla Seniorów
(03 wrzesień 2018)
Projekt »Chcieć to móc»
(06 sierpień 2018)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)
Walczymy z wykluczeniem.
(28 marzec 2018)
Życzenia świąteczne.
(19 grudzień 2017)
Wypłata stypendium szkolnego
(18 listopad 2015)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zwany dalej krótko „Ośrodkiem” jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną na mocy Uchwały Nr 16/III/91 Rady Gminy w Szaflarach z dnia 28 czerwca 1991 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach.

Podstawowymi celami działalności Ośrodka są:

    1. umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości
      i uprawnienia,
    2. zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
    3. w miarę możliwości doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Aktualności

Informacje na temat składania wniosków na nowy okres zasiłkowy »Rodzina 500+»

 

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków na nowy okres zasiłkowy uwzględniające zmiany w przepisach, które będą obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

(13 czerwiec 2019)
Zajęcia grupowe z prawnikiem .

W dniu 24.04.2019r. odbyły się zajęcia grupowe z prawnikiem, zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach, które przeprowadził radca prawny Narcyz Płachta z Kancelarii Prawnej z Krakowa. Głównym tematem spotkania były zagadnienia związane z prawem spadkowym, darowiznami, umowami dożywocia.  Seniorki miały możliwość zadawania pytań, dyskusji, uzyskania porady. Otrzymały także wzory umów darowizny i  dożywocia. Uczestniczki aktywnie uczestniczyły w zajęciach a całość spotkania przebiegała w miłej atmosferze.

Projekt socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach pod nazwą: "Aktywny i Świadomy Senior w Gminie Szaflary" jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

 

(15 maj 2019)
Warsztaty plastyczne dla Seniorów.

Seniorki z gminy Szaflary w ramach projektu socjalnego "Aktywny i  Świadomy Senior w Gminie Szaflary II" w dniu 12.03.2019r. wzięły udział w warsztatach plastycznych. Zajęcia przeprowadziła firma BUSINESS MASTERS Centrum Edukacji.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy Seniorki wykonały ozdoby na pisanki - zając, kurczak, owca z filcu. Miały także okazję poznać technikę wykonania koszyka - zająca z papierowej wikliny. Na zakończenie zajęć uczestniczki otrzymały certyfikaty ukończenia szkolenia.

Projekt socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach pod nazwą: "Aktywny i Świadomy Senior w Gminie Szaflary" jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

 

 

(18 kwiecien 2019)
Życzenia Wielkanocne.

(15 kwiecien 2019)
Projekt »Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej»

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM projekcie "Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej" współfinansowanego ze środków Unii Europ[ejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacja trwa do 31 marca 2019r.

(05 marzec 2019)
AKTYWNY I ŚWIADOMY SENIOR W GMINIE SZAFLARY 2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach realizuje projekt: AKTYWNY I ŚWIADOMY SENIOR W GMINIE SZAFLARY  2. Projekt skierowany jest do osób w wieku 60+ z terenu Gminy Szaflary

(25 luty 2019)
Zapytanie ofertowe - warsztaty plastyczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację następującego zamówienia: " Warsztaty plastyczne/rękodzielnicze". Szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.

 Ofertę cenową należy przesłać na adres mailowy gops@szaflary.pl  lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Szaflarach 34-424 Szaflary, ul. Zakopiańska 18, do dnia 06.03.2019r. do godz. 13.00 z dopiskiem "Warsztaty plastyczne/rękodzielnicze".

O wyniku postępowania wyłoniony realizator  zostanie powiadomiony  e-mailem.

(20 luty 2019)
Zapytanie ofertowe - Warsztaty z dietetykiem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację następującego zamówienia: " Warsztaty z dietetykiem". Szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.

 Ofertę cenową należy przesłać na adres mailowy gops@szaflary.pl  lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Szaflarach 34-424 Szaflary, ul. Zakopiańska 18, do dnia 06.03.2019r. do godz. 14.00 z dopiskiem "Warsztaty z dietetykiem".

O wyniku postępowania wyłoniony realizator  zostanie powiadomiony  e-mailem.

(20 luty 2019)
Zapytanie ofertowe - Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację następującego zamówienia: " Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy". Szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.

 

Ofertę cenową należy przesłać na adres mailowy gops@szaflary.pl  lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Szaflarach 34-424 Szaflary, ul. Zakopiańska 18, do dnia 06.03.2019r. do godz. 12.00 z dopiskiem "Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy".

O wyniku postępowania wyłoniony realizator  zostanie powiadomiony  e-mailem.

 

(20 luty 2019)
Zapytanie ofertowe - Zajęcia grupowe z prawnikiem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację następującego zamówienia: " Zajęcia grupowe z prawnikiem". Szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.

Ofertę cenową należy przesłać na adres mailowy gops@szaflary.pl  lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Szaflarach 34-424 Szaflary, ul. Zakopiańska 18, do dnia 06.03.2019r. do godz. 11.00 z dopiskiem "Zajęcia grupowe z prawnikiem".

O wyniku postępowania wyłoniony realizator  zostanie powiadomiony  e-mailem.

 

(20 luty 2019)


Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego