Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Seniorzy w Teatrze
(15 październik 2018)
Pierwsza Pomoc dla Seniorów
(03 wrzesień 2018)
Projekt »Chcieć to móc»
(06 sierpień 2018)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)
Walczymy z wykluczeniem.
(28 marzec 2018)
Życzenia świąteczne.
(19 grudzień 2017)
Wypłata stypendium szkolnego
(18 listopad 2015)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zwany dalej krótko „Ośrodkiem” jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną na mocy Uchwały Nr 16/III/91 Rady Gminy w Szaflarach z dnia 28 czerwca 1991 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach.

Podstawowymi celami działalności Ośrodka są:

    1. umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości
      i uprawnienia,
    2. zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
    3. w miarę możliwości doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Aktualności

Życzenia Świąteczne.

(18 grudzień 2018)
Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach poszukuje kandydata na stanowisko Pracownika Socjalnego ( umowa na czas określony w celu zastępstwa).

(03 grudzień 2018)
Warsztaty ceramiczne dla Seniorów w ramach projektu »Aktywny i świadomy Senior w gminie Szaflary»

Dwunastu Seniorów z gminy Szaflary w ramach projektu socjalnego "Aktywny i  Świadomy Senior w Gminie Szaflary" w dniu 22.11.2018r. i 29.11.2018r. wzięło udział w warsztatach ceramicznych. Zajęcia poprowadziła Pani Aneta Zięba Pracownia Ceramiki Zięba.

(30 listopad 2018)
Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Szaflary.

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie " Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Szaflary na rok 2019."

(28 listopad 2018)
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia: »Warsztaty ceramiczne»

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację następującego zamówienia: " Warsztaty ceramiczne". Szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.

Ofertę cenową należy przesłać na adres mailowy gops@szaflary.pl  lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Szaflarach 34-424 Szaflary, ul. Zakopiańska 18, do dnia 15.11..2018r. do godz. 13.00 z dopiskiem "Warsztaty ceramiczne".

 

O wyniku postępowania wyłoniony realizator dostawy zostanie powiadomiony  e-mailem.

 

pliki/Zapytanie ofertowe - warsztaty ceramiczne(1).pdf

 

 

(08 listopad 2018)
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia: »Szkolenie dietetyczne»

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację następującego zamówienia: " Szkolenie dietetyczne". Szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.

Ofertę cenową należy przesłać na adres mailowy gops@szaflary.pl  lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Szaflarach 34-424 Szaflary, ul. Zakopiańska 18, do dnia 15.11..2018r. do godz. 13.00 z dopiskiem "Szkolenie dietetyczne".

O wyniku postępowania wyłoniony realizator dostawy zostanie powiadomiony  e-mailem.

(08 listopad 2018)
Dzień Seniora w Gminie Szaflary

Dwudziestu trzech Seniorów z gminy Szaflary w ramach projektu socjalnego "Aktywny i  Świadomy Senior w Gminie Szaflary" w dniu 25.10.2018r. wzięło udział w uroczystości z okazji Dnia Seniora. Organizatorem uroczystości był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach.Wójt Gminy Rafał Szkaradziński przywitał zebranych gości i życzył udanego świętowania.

(02 listopad 2018)
Seniorzy w Teatrze

Seniorzy z gminy Szaflary w ramach projektu socjalnego "Aktywny i Świadomy Senior w Gminie Szaflary" w dniu 29.09.2018r. wzięli udział w wyjeździe kulturalno-rekreacyjnym do MOK-u w Nowym Targu na premierę spektaklu komediowego Teatru Bagatela "Kłamstwo o miłości". W wyjeździe udział wzięło 23 seniorów.

(15 październik 2018)
Lekcje profilaktyki z Sędzią Anna Marią Wesołowską

Na zaproszenie Wójta Gminy Szaflary i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminę Szaflary - Szkołę Podstawową w Skrzypnem w dniu 25 września 2018 r. odwiedziła Sędzia Anna Maria Wesołowska, która od wielu lat prowadzi szeroką działalność edukacyjną, mającą na celu szerzenie wiedzy prawnej wśród dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli.

(08 październik 2018)
»Dobry Start» w Gminie Szaflary już 1325 wypłaconych świadczeń.

Ponad 1325 świadczeń z programu "Dobry Start" już wypłacono rodzinom. To ponad 397.500 tyś zł wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny, które już trafiło do rodzin z Gminy Szaflary.

(05 październik 2018)


Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego