Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Seniorzy w Teatrze
(15 październik 2018)
Pierwsza Pomoc dla Seniorów
(03 wrzesień 2018)
Projekt »Chcieć to móc»
(06 sierpień 2018)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)
Walczymy z wykluczeniem.
(28 marzec 2018)
Życzenia świąteczne.
(19 grudzień 2017)
Wypłata stypendium szkolnego
(18 listopad 2015)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zwany dalej krótko „Ośrodkiem” jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną na mocy Uchwały Nr 16/III/91 Rady Gminy w Szaflarach z dnia 28 czerwca 1991 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach.

Podstawowymi celami działalności Ośrodka są:

    1. umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości
      i uprawnienia,
    2. zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
    3. w miarę możliwości doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Aktualności

Seniorzy w Teatrze

Seniorzy z gminy Szaflary w ramach projektu socjalnego "Aktywny i Świadomy Senior w Gminie Szaflary" w dniu 29.09.2018r. wzięli udział w wyjeździe kulturalno-rekreacyjnym do MOK-u w Nowym Targu na premierę spektaklu komediowego Teatru Bagatela "Kłamstwo o miłości". W wyjeździe udział wzięło 23 seniorów.

(15 październik 2018)
Lekcje profilaktyki z Sędzią Anna Marią Wesołowską

Na zaproszenie Wójta Gminy Szaflary i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminę Szaflary - Szkołę Podstawową w Skrzypnem w dniu 25 września 2018 r. odwiedziła Sędzia Anna Maria Wesołowska, która od wielu lat prowadzi szeroką działalność edukacyjną, mającą na celu szerzenie wiedzy prawnej wśród dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli.

(08 październik 2018)
»Dobry Start» w Gminie Szaflary już 1325 wypłaconych świadczeń.

Ponad 1325 świadczeń z programu "Dobry Start" już wypłacono rodzinom. To ponad 397.500 tyś zł wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny, które już trafiło do rodzin z Gminy Szaflary.

(05 październik 2018)
NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”.

CEL PROJEKTU

1) stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców / opiekunów dzieci w wieku do lat 3, którzy do tej pory nie uczestniczyli w rynku pracy,

2) zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w szczególności na terenie gmin charakteryzujących się ograniczonym dostępem do instytucjonalnych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

(25 wrzesień 2018)
Targi Seniora.

Targi, występy, spotkania i warsztaty. Wyjątkowo atrakcyjnie zapowiadają się tegoroczne Targi Seniora, które odbędą się w dniach od 5 do 6 października br. w EXPO Kraków

(25 wrzesień 2018)
Spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską.

Wójt Gminy Szaflary, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zapraszają mieszkańców, a w szczególności rodziców, opiekunów dziecki i młodziezy na spotkanie dotyczace zapobiegania i eliminowania róznych form przemocy wobec dzieci oraz o sposobach jej zapobiegania i eliminowania. Spotkanie poprowadzi sędzia Anna Maria Wesołowska w dniu 25 września 2018r. ( wtorek ) o godzinie 16.00 w Szkole Podstawowej w Skrzypnem ul. Świętej Jadwigi Królowej 128. Zachęcamy do aktywnego udziału w tym wydarzeniu.

(20 wrzesień 2018)
Zmiany w projekcie »Małopolski Tele-Anioł».

 Biuro Projektu „Małopolski Tele-Anioł” uprzejmie informuje, żzmieniły się zapisy Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Małopolski Tele-Anioł. 

(20 wrzesień 2018)
Karta Dużej Rodziny (KDR) w wersji elektronicznej.

Karta Dużej Rodziny (KDR) jest już dostępna także w wersji elektronicznej. Dzięki temu rodziny wielodzietne mogą korzystać z KDR w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych. W obiegu pozostanie również plastikowy nośnik.

(03 wrzesień 2018)
Pierwsza Pomoc dla Seniorów

Jak udzielać pierwszej pomocy - dowiedzieli się Seniorzy - mieszkańcy Gminy Szaflary.

Seniorzy w wieku 60+, z terenu Gminy Szaflary w dniu 27.08.2018r. mieli okazję uczestniczyć w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które odbyły się w Urzędzie Gminy w Szaflarach. Udział wzięły 22 osoby - uczestnicy projektu socjalnego "Aktywny i Świadomy Senior w Gminie Szaflary".

(03 wrzesień 2018)


Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego