Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Informacja
(15 styczen 2019)
Seniorzy w Teatrze
(15 październik 2018)
Pierwsza Pomoc dla Seniorów
(03 wrzesień 2018)
Projekt »Chcieć to móc»
(06 sierpień 2018)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)
Walczymy z wykluczeniem.
(28 marzec 2018)
Życzenia świąteczne.
(19 grudzień 2017)
Wypłata stypendium szkolnego
(18 listopad 2015)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zwany dalej krótko „Ośrodkiem” jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną na mocy Uchwały Nr 16/III/91 Rady Gminy w Szaflarach z dnia 28 czerwca 1991 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach.

Podstawowymi celami działalności Ośrodka są:

    1. umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości
      i uprawnienia,
    2. zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
    3. w miarę możliwości doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Aktualności

Posiłek w szkole i w domu

Od początku 2019 roku również Gmina Szaflary rozpoczęła realizację wieloletniego rządowego programu ustanowionego na lata 2019-2023 pod nazwą „Posiłek w szkole i w domu”. Pomoc programu obejmowała będzie zarówno dzieci, młodzież jak i osoby starsze, chore, niepełnosprawne.

(13 luty 2019)
Zapytanie ofertowe- warsztaty z psychologiem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację następującego zamówienia: " Warsztaty grupowe z psychologiem". Szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.

(12 luty 2019)
Zapytanie ofertowe - poradnicto/wsparcie psychologiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację następującego zamówienia: " Poradnictwo/wsparcie psychologiczne". Szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.

Ofertę cenową należy przesłać na adres mailowy gops@szaflary.pl  lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Szaflarach 34-424 Szaflary, ul. Zakopiańska 18, do dnia 28.01..2019r. do godz. 14.00 z dopiskiem "Poradnictwo/wsparcie psychologiczne prawne".

O wyniku postępowania wyłoniony realizator dostawy zostanie powiadomiony  e-mailem.

pliki/Zapytanie ofertowe psycholog.pdf

(21 styczen 2019)
Zapytanie ofertowe - poradnictwo prawne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację następującego zamówienia: " Poradnictwo prawne". Szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.

Ofertę cenową należy przesłać na adres mailowy gops@szaflary.pl  lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Szaflarach 34-424 Szaflary, ul. Zakopiańska 18, do dnia 28.01..2019r. do godz. 13.00 z dopiskiem "Poradnictwo prawne".

O wyniku postępowania wyłoniony realizator dostawy zostanie powiadomiony  e-mailem.

pliki/Zapytanie ofertowe prawnik.pdf

(21 styczen 2019)
Informacja

Od dnia 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

(15 styczen 2019)
Szkolenie dietetyczne dla Seniorów w ramach projektu »Aktywny i świadomy Senior w Gminie Szaflary»

W dniu 12 grudnia 2018r. w Urzędzie Gminy Szaflary odbyło się szkolenie dietetyczne dla grupy dziewiętnastu Seniorów w ramach projektu socjalnego "Aktywny i  Świadomy Senior w Gminie Szaflary". Szkolenie poprowadziła Pani Alicja Gałka (Poradnia dietetyczna TOP DIETETYK), która mówiła o tym, że wraz z upływem lat obniża się tempo przemiany materii, zmniejsza się zawartość wody w tkankach, pogarsza się napięcie i sprężystość tkanek (skóry, mięśni), obniża się ogólny poziom białek, hemoglobiny, enzymów i witamin, wzrasta stężenie glukozy i cholesterolu we krwi, rozwijają się zmiany narządowe (miażdżyca, zwyrodnienia ) Aby cieszyć się zdrowiem przez długie lata należy stosować prawidłową dietę i praktykować dobre nawyki żywieniowe

(02 styczen 2019)
Życzenia Świąteczne.

(18 grudzień 2018)
Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach poszukuje kandydata na stanowisko Pracownika Socjalnego ( umowa na czas określony w celu zastępstwa).

(03 grudzień 2018)
Warsztaty ceramiczne dla Seniorów w ramach projektu »Aktywny i świadomy Senior w gminie Szaflary»

Dwunastu Seniorów z gminy Szaflary w ramach projektu socjalnego "Aktywny i  Świadomy Senior w Gminie Szaflary" w dniu 22.11.2018r. i 29.11.2018r. wzięło udział w warsztatach ceramicznych. Zajęcia poprowadziła Pani Aneta Zięba Pracownia Ceramiki Zięba.

(30 listopad 2018)
Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Szaflary.

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie " Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Szaflary na rok 2019."

(28 listopad 2018)


Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego