Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zwany dalej krótko „Ośrodkiem” jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną na mocy Uchwały Nr 16/III/91 Rady Gminy w Szaflarach z dnia 28 czerwca 1991 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach.

Podstawowymi celami działalności Ośrodka są:

    1. umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości
      i uprawnienia,
    2. zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
    3. w miarę możliwości doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Aktualności

Stowarzyszenie „Podhale - Nasz Dom”

Stowarzyszenie „Podhale - Nasz Dom” realizuje zadania z zakresu udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, a także w zakresie udzielania pomocy świadkom przestępstw oraz osobom im najbliższym.

(19 kwiecien 2018)
Zaproszenie do składania ofert.

Zapraszamy do składania ofert dotyczących realizacji zamówienia publicznego na świadczenie w 2018r" Usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Szaflary".

(18 kwiecien 2018)
Bezpłatna pomoc prawna.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach w związku z realizacją Projektu "Aktywny i świadomy Senior w Gminie Szaflary”  informuje, że od 1 kwietnia 2018r. można uzyskać bezpłatną pomoc prawną. 

(10 kwiecien 2018)
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 W dniu 19 marca 2018r. miała miejsce dostawa żywności  dostarczonej przez Caritas Polska w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.  Koordynatorem przydziału żywności dla  mieszkańców gminy, których dochód nie przekracza 200 % krtyterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach.

(09 kwiecien 2018)
Aktywny i świadomy Senior w Gminie Szaflary.

Od dnia1 kwietnia 2018r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach rozpoczął realizację projektu: "Aktywny i świadomy Senior w Gminie Szaflary".

(09 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.

Infolinia dla wnioskodawców pod numerem tel. 12 430 29 73.

(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.

 Poradnictwo Psychologiczne dla mieszkańców Powiatu Nowotarskiego.

(28 marzec 2018)
Walczymy z wykluczeniem.

Firma Navigator International Sp.z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Walczymy z wykluczeniem”.

(28 marzec 2018)
Życzenia Wielkanocne.

(26 marzec 2018)
Podprogram 2017 - POPŻ.

 W dniu 19.03.2018r. tj. poniedziałek w Remizie OSP w Szaflarach będzie wydawana żwynośc w ramach Podprogramu 2017 - POPŻ.

(23 luty 2018)


Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego